SIGOC INŽINJERING je sekotr u sastavu SIGOC grupe. Od samog svog osnivanja SIGOC je napravio spoj iskusnih stručnjaka sa izuzetnim mladim inžinjerima i na taj način su uspešno realizovani najkompleksniji projekti u oblasti energetike i gumarstva. Ovakav prstup nas je preporučio za rad i u najvećim svetskim multinacionalnim korporacijama za koje obaljamo radove u raznim delovima sveta.
Stalno usavršavanje, snažan kolektivan duh i čvrsti etički principi su osnovne vrednosti koje SIGOC gaji i koje smatra osnovom uspešnosti kako u proteklom tako i u budućem periodu poslovanja.