SIGOC d.o.o je privatna kompanija osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samom početka svog poslovanja kompanija se vodi politikom da su jedino strategija i vizija pravi rukovodioci firme. Kao rezultat takve poslovne filozovije SIGOC kompanija uspeva objediniti više ekperata iz različitih oblasti od energetike, gumarstva i hemije do pakovanja, kako bi na najbolji mogući način mogla da odreaguje izazovima turbulentnog vremena u kojem se kompanija razvijala i odgovori svim zahtevima kako lokalnih tako i inostranih partnera sa kojima je sarađivala i sarađuje i dan danas.

Vizija o građenju dugorocnih poslovnih odnosa podržana visokim kvalitetom prozivoda koje prodaje i proizvodi, listom zastupstva koje ima u svom portfoliju kao i uslugama koje pruža, učinili su da SIGOC d.o.o stekne visoku reputaciju kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dugačka lista zadovoljnih lokalnih i multinacionalnih klijenata, konstantno usavršavanje kadrova po svim evropskim standarima u zemlji i u insotranstvu, poboljšanje kvaliteta poslovanja kao i širenje van granica Srbije i reference o uspešno završenim porektima u kojima je kompanija učestvovala uvrstili su SIGOC na listu uspešnih srpskih kompanija.